עדכון מקרה גישור – החזר שכר לימוד

עדכון מקרה גישור – החזר שכר לימוד

נראה שהתיעוד הנל לא יהיה שלם אם לא נתייחס למאמרה של עוד פנינה מרפיש, (מגשרת בגישור עסקי ומנהלת את גישור פלוס מרכז ליישוב מחלוקות וסכסוכים – תל-אביב) שהתפרסם במדור נקודת גישור באתר לשכת עורכי הדין עורכי הדין בישראל תחת הכותרת: תיאוריות בגישור שעדיף לשכוח.
מפאת חשיבותם של הדברים נביאם כאן כלשונם:

תיאוריה נוספת, שאינה עומדת במבחן המציאות, אומרת כי המגשר צריך לשמוע הצעות להסדר מהצדדים, אך אל לא להציע הצעות משלו.

ובכן, בעולם האמיתי, הצדדים מצפים ומעוניינים לשמוע הצעות להסדר מהמגשר. המגשר אמנם עובד עם הצדדים בגובה העיניים (וראוי ורצוי שכך יהיה), אך מבחינתם הוא האוטוריטה. לא משנה אם מקורה של סמכות היא יכולת לתת הכרעה (כמו שופט או בורר), או היכולת לנתב את הליך גישור ולהובילו לקראת הסדר (כפי שצריך מגשר לעשות). עדיין, עיני הצדדים נשואות למוצא פיו של המגשר. הם שם, כי לא הצליחו להגיע להסדר ישיר ביניהם. מבחינתם, המגשר נמצא שם כדי לספק את הסחורה. לגביהם, הסחורה היא הסדר – מלא, חלקי, מוגבל, או לפחות התקדמות בניהול המשא ומתן – אותו דבר שייתן להם את ההרגשה שיצאו מההליך עם יותר ממה שנכנסו אליו. נדיר שיקרה הדבר ללא שהמגשר יציע דרכים לפתרון או יעלה מתכונות אפשריות להסדר

ולא רק זאת – לכל אדם יש את הלחשן הפנימי שלו שלוחש לא כאשר מועלית הצעה על ידי הצד שכנגד. לעומת זאת, אנשים, מטבעם, קשובים יותר למה שמציע הגורם הנייטרלי, בעל הסמכות. מגשר אסור שינסה לכפות או ללחוץ על הצדדים בשום אופן שהוא. אך אם לא יהיה אקטיבי בהנפקת רעיונות להסדר, ייצא ההליך חסר, הצדדים יחושו כי לא קבלו מהמגשר את התשומה המיוחלת, והסיכוי להשגת הסדר יפחת באופן משמעותי.

ובעניין מידת האקטיביות שעל מגשר להפעיל – קיימת תיאוריה נוספת האומרת כי רמת ההתערבות של המגשר בהתנהלות הדיאלוג בין הצדדים צריכה להיות מועטה ביותר. על פי תיאוריה זאת – ישחקו הצדדים בפני המגשר, והוא יתערב רק להפריד בין הנצים או כאשר נראה כי ההליך בשלב גוויעה.

שוב תיאוריה לחוד ופרקטיקה לחוד. אמנם המגשר אינו שחקן ראשי בהליך ובמת הגישור היא של הצדדים. אך מגשר הוא הבמאי, ובתור שכזה, הוא חייב להיות אקטיבי לכל אורך הליך הגישור. מגשר חייב להכניס את ההליך לפעולה מההתחלה, לנתב ולמקד אותו, לנווט אותו לקראת פיתרון לשמור על אווירה דינמית במשך כל ההליך ולשמר את החיוניות גם של הצדדים וגם של ההליך. זאת יוכל לעשות רק כאשר הוא אקטיבי. והוא יוכל להיות אקטיבי רק אם הוא מוכן היטב להליך. ובכך נסגר המעגל בנקודה בה התחילה רשימה זאת.

לסיכום, הליך גישור יהיה אפקטיבי כאשר המגשר בא אליו עם ידע, מידע והכנה, ומפעיל אקטיביות מלאה בדיון כמו גם בהעלאת רעיונות לפיתרון הסכסוך. זניחת כמה תיאוריות נוגדות – שובות לב ככל שיהיו, אך מנוגדות לחיי המעשה – תימנע שברון לב של צדדים שבאים, ובצדק, עם ציפיות מההליך ומהמגשר, ותעשה רק טוב לגישור.