Archives

Tag Archives for: "עבודה בגישור"

עבודה בגישור

  • האם ישראל ערוכה לחוק גישור חובה?

    בשנים האחרונות נראית מגמת עלייה ברורה בביקוש לשירותי גישור. לאחר שנים רבות בהן עולמם של עורכי הדין שלט בתחום הסכסוכים האזרחיים (משפחה, עסקים וכדומה), נראה שאנשים הנמצאים בסכסוך פונים יותר...
  • מיומנו של בוגר לימודי משפטים

    החלטתי ללכת וללמוד משפטים כי אמא תמיד אמרה שצריך שיהיה תואר ביד ואני מודה שגם התחושה שלכולם יש תואר חוץ ממני, גרמה לי לתסכול. סיפרתי לעצמי כמה שחשוב שיהיה לי...