Archives

Tag Archives for: "גישור חובה"

גישור חובה

  • כשהמדינה איבדה את האמון בעורכי הדין

    כבר 4 שנים אני קורא לזה המהפכה השקטה. המהפכה החברתית והצרכנית האמיתית שמתרחשת מתחת לפני הקרקע, בה הציבור הרחב לא רק חוסך כסף וזמן אלא מקבל שירות טוב יותר. מהפכת...
  • אפשר ללמוד משהו על גישור מגאנה

    השופט העליון צ'רלס גיאמפי-דאנקה, אמר לאחרונה, שצדדים המעורבים בסכסוך, בעיקר אזרחי, צרכים לפנות לפתרון הגישור, המהווה כלי יעיל לפתרון הסכסוך: "מנגנון הגישור הוא שותף שניתן לסמוך עליו למערכת המשפט מסורתית,...
  • גישור חובה – משפט השוואתי

    גישור חובה – משפט השוואתי השופטת עדנה בקנשטיין ועו"ד ארי סירקין גישור חובה – משפט השוואתי כב’ השופטת עדנה בקנשטיין ועו"ד ארי סירקין 01.01.2008 המאמר הופיע באנגלית בביטאון לשכת עורכי...