פסק דין עקרוני מעניין בתביעות קטנות – לתשומת לב תלמידי הפרקטיקום

פסק דין עקרוני מעניין בתביעות קטנות – לתשומת לב תלמידי הפרקטיקום

 

פסק דין עקרוני מעניין בתביעות קטנות – לתשומת לב תלמידי הפרקטיקום

פסק דין בתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים תק 003952/09 בפני: שופט: ארנברג גד תאריך: 09/02/2010 בעניין: פלוני, תובע נ ג ד אלמוני -חברת מחשבים, נתבעת סיפור המעשה: התובע רכש מחשב אצל הנתבעת. במחשב שרכש ארעו תקלות חוזרות ונשנות כך שהתובע נאלץ להחזיר אותו לנתבעת מס' פעמים על מנת שיבוצעו בו תיקונים. התיקונים שנעשו לא הועילו ובעקבות כך בוטלה העיסקה. הסכום ששילם התובע עבור המחשב הוחזר לו במלואו (ב- 5 תשלומים ). והתובע תובע את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתקלות החוזרות ונשנות. הנתבעת אינה מתכחשת לכך שארעו תקלות אך לטענתה אין עליה לשלם על נזקים עקיפים וזאת לפי כתב האחריות שניתן בעת רכישת המחשב. הנתבעת טוענת עוד כי במהלך התיקונים פוצה הנתבע בכך שקיבל שידרוגים , אביזרים במחיר מופחת ולבסוף הוא הסכים לרכוש מחשב אחר בהנחה של 1,100 ₪ אך חזר בו. לענין זה טוען התובע כי אמנם הוצעה לו הצעה כזו אך ההצעה לא כללה חבילת תוכנות שהיתה במחשב המקורי שקנה בעלות 850 ש"ח כך שלמעשה לא הוצעה לו הנחה משמעותית. פסק הדין: "לאחר ששקלתי את טענות הצדדים באתי למסקנה כי אין ספק שמגיע לתובע פיצוי. מי שקונה מחשב חדש אמור לקבל מחשב תקין ולא כזה שיהיה צריך לחזור איתו פעם אחרי פעם לתיקון. אין גם באמור בכתב האחריות כדי לשלול מתן פיצוי על נזקים עקיפים במיוחד כאשר מדובר בתקלה חוזרת. מאידך, להבדיל מעצם התקלה שחזרה ונשנית התובע לא הצליח להוכיח הוצאות בפועל, על אף שנתבעו סכומים גם בקשר לכך. התובע לא צרף כל מסמך בקשר להוצאות כולל סכום הנטען כהפסד השתכרות . ובאשר לסכום הנתבע בגין עגמת נפש נראה כי הוא מוגזם. בנוסף לאמור אין מקום בתביעה קטנה לפסוק סכומים עבור יעוץ משפטי כל עניינה של ערכאה זו הוא בכך שהצדדים לא מיוצגים בה. לאור כל האמור ובהתחשב בכך שברור שהתקלה חזרה על עצמה מספר פעמים ובהתחשב בכך שהסכום ששולם עבור המחשב הוחזר במלואו אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך נוסף של 3,000 ₪ וכן את אגרת ביהמ"ש בסך 100 ₪. כל הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום. המזכירות תשלח את פסה"ד לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה". ניתן היום, כ"ה בשבט, תש"ע (9 בפברואר 2010), בהעדר הצדדים. גד ארנברג, שופט קלדנית: כ.ע.