"המהפכה השקטה" – דברים במושב הפתיחה של כנס לשכת המגשרים בישראל

"המהפכה השקטה" – דברים במושב הפתיחה של כנס לשכת המגשרים בישראל

"המהפכה השקטה" – דברים במושב הפתיחה של כנס לשכת המגשרים בישראל.

ברק לייזר -היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט

בשנים האחרונות מובילים נשיאת בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט שורה של מהלכים שתכליתם לייעל את עבודת בתי המשפט והשופטים, באופן שניתן יהיה לשפר את השירות למתדיינים וזאת במשאבים ובכלים הקיימים העומדים לרשות המערכת. דגש משמעותי הושם על פיתוח תורה לניהול שיפוטי וגיבוש מדיניות מערכתית בתחום, כמו גם על הכשרת שופטים בנושאי התנהלות דיונית ואדמיניסטרציה שיפוטית.מהלכים אלה מבקשים להקנות לשופטים כלים אפקטיביים לניהול שיפוטי ולשיפור המיומנויות בתחום זה. בהקשר זה ניתן להזכיר את יישום התכנית לשמיעת דיונים ברציפות, צמצום תופעת הדיונים הנדחים, קביעת טווחי זמן לשלבים שונים בהליך השיפוטי (due dates)ועוד.במסגרת המאמץ הכולל, נשכרה שירותיה של חברת יעוץ אסטרטגי לצורך בחינת אפשרויות שונות לשיפור המערכת ובכלל זה על בסיס ניסיון שנצבר בתחום זה במערכות משפט בעולם המערבי.

כבר בשלבים המוקדמים של הבדיקה עולה, כי  מערכות משפט בעולם, אשר מרביתן ככולן עמוסות מאד, פועלות במסגרת מאמצי השיפור שלהן לעידוד השימוש באמצעים אלטרנטיביים ליישוב מחלוקות (ADR(Alternative dispute resolution

גם בישראל פועלת המערכת בתחום זה. בשנים האחרונות פועלת במערכת תוכנית המהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) במסגרתה מופנות מאות רבות של תובענות כספיות בסכום העולה על 50,000 להליכי גישור מדי שנה.  במאגר המגשרים שהוקם לצורי התוכנית נכללים עשרות מגשרים. עד כה הופעלה התוכנית בבתי משפט השלום בתל אביב, ירושלים וראשון-לציון ולאחרונה גם במחוז חיפה.

מדובר בשלב זה בתוכנית ניסיונית אשר תורחב בעתיד הקרוב לכל בתי המשפט בארץ. כמו כן פרסמה המערכת לאחרונה קול קורא להקמת מאגר מרכזי גישור לצורך מתן שירותי גישור ללא תשלום בתיקי בתי משפט לתביעות קטנות וכן להקמת מאגר גופי הכשרה בגישור ומדריכי תוכנית להתנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום), לצורך מתן שירותי גישור ללא תשלום בתיקי בתי משפט לתביעות קטנות, זאת לצורך עידוד השימוש בגישור ככלי לישוב מחלוקות בהסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט. כמו כן שוקדת הנהלת בתי המשפט בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, על תוכנית להקמת מחלקות לגישור פנימי בבתי המשפט,  שיעשה על ידי עורכי דין עובדי מדינה בהליכים אזרחיים. לצורך יישום מדיניות המערכת בהקשר זה, מונה בעל תפקיד בכיר לריכוז תחום ה – ADR  בכפיפות למנהל בתי המשפט.

אין ספק, כי במהלך השנים הבאות יורחב השימוש בגישור במערכת וכנגזרת יותר ויותר תיקים יופנו לציבור מגשרים שילך ויגדל.

עם זאת, תחום הגישור בישראל עדיין רחוק מלהיות מוסדר ואינו מושרש דיו וזאת גם על פי אמות המידה המקובלות בעולם לעניין זה. תחילה, אין גורם ממלכתי או מוסדי אחר אשר מהווה אכסנייה לתחום זה ופועל להסדרתו ולהטמעתו בחברה הישראלית (במערכת החינוך, בצבא בקהילה וכך הלאה); דרך העובדה שלא נקבעו תנאי כשירות למינוי מגשרים, לא נקבעו אמות מידה לאופן ביצוע הליכי גישור וממילא אין מערך אתיקה ודין משמעתי  החל על המגשרים; וכלה בכך שהמגשרים נלחמים בינם לבין עצמם במקום להתאחד ולהתמקד בהסדרת הפרופסיה. מצב דברים זה מקשה מאד על מערכת בתי המשפט להרחיב את השימוש בכלי הגישור וטוב שהדבר יובא בחשבון.

ברק לייזר, עו"ד
היועץ המשפטי למערכת  בתי המשפט

הנהלת בתי המשפט
רח' כנפי נשרים 22
טל': 02-6556707פקס: 02-6513191