תקדים משפטי בדיני משפחה

תקדים משפטי בדיני משפחה

תקדים משפטי בדיני משפחה

גירושין ללא אשמה

בעיתון גלובס הבוקר  ( מהדורה מיוחדת לקוראי "מעריב" מיום 9 ינואר, 2014 כתבה על דף שלם מאת יובל יועז, תחת הכותרת " פסק דין חדשני בתחום חלוקת הממון בגירושין".

הידיעה מספרת על בעל שניסה לרצוח את אשתו, תבע מחצית מהזכויות הפנסיוניות שלה בהליך גירושין.

למרות העיקרון בחוק הקובע, כי בגירושין הרכוש מתחלק ללא הטלת אשמה – קבע בית המשפט העליון כי הנסיבות המיוחדות בתיק זה לא מצדיקות את חלוקת הזכויות בין בני הזוג.

וכך קבע בית המשפט: " אדם לא יכול ליהנות מזכויוצת התלויות בחייה של אישה, שאת חייה ביקש ליטל".

מתוך הכתבה עולה, כי ניסיון הרצח של הבעל  -נכשל,  ולאחר הכישלון הוא תבע את זכויותיו לקבל מחצית מכספי הפנסיה של אשתו…

השופטים קבעו, כי בנסיבות החריגות של המקרה, יש להתחשב בעיקרון ולפיו: "אין חוטא יוצא נשכר". ולכן, אין לאפשר לבעל ליהנות מכספי הפנסיה של גרושתו.

הערה:
ראו הכתבה בגלובס המצורף למעריב בעמוד 5.

 מאת דוד סילורה