מהי הצלחה בתיקי מהו"ת?

מהי הצלחה בתיקי מהו"ת?

מהי הצלחה בתיקי מהו"ת?

דעתה של מערכת המשפט

מערכת המשפט קיוותה, כי בעלי דין שיגיעו לפגישת מהו"ת, שהיא פגישת חובה, יסכימו להעביר את הסכסוך שלהם לגישור – שבסופו ייכתב הסדר שיקבל תוקף של פסק דין.

פעולה כזאת, תחסוך מזמן שפיטה ותסייע להקטין את העומס בבתי המשפט.

הסטטיסטחקה מוכיחה, כי ההצלחה אינה כפי שציפו הוגיה – אם כי,  העקומה של הסכמה לגישור הולכת ועולה, והתקווה היא, כי גם עורכי דין וגם בעלי דין, יבינו את הרווח המופק מפגישות מהו"ת ומהליכי גישור.

מגשרי המהו"ת, עושים ככל שביכולתם לסייע בכך.

כל מגשר מהו"ת מעוניין, כי בעלי הדין וב"כ שהגיעו אליו -יסכימו לגישור, כי רק בהליך גישור יוכל מגשר המהו"ת
לבקש שכר טירחה.. הרי ]גישת המהו"ת היא ללא תשלום….

יש מגשרים, כי כבר במסגרת פגישת המהו"ת מצליחים להביא את בעלי הדין להסכמה, והם כותבים הסדר גישור
כשירות ללא תשלום, עבור הצדדים, בכדי שיירשם ליד שמו של המגשר כי הביא תיק לידי סיום.

השאלה, מה  בעל הדין מסרבים למגשר  באופן קבוע?

האם הסיבה היא במקצועיות של המגשר או  בעמדת עורכי הדין? או בתוכן הסכסוך?

לאחרונה, הוציאה הנהלת בתי המשפט הנחייה כדלקמן:

תוצאות פגישות המהו"ת ותוצאות הליכי הגישור:

כחלק מפעולות ההכנה לקראת מעבר לתוכנית קבע, נבנים מחוונים להערכה תקופתית של מגשרים, בניהול פגישות המהו"ת ובגישורים, ונבנה מערך להפעלתם.
מדובר בתהליך ממושך. עד אז, הוחלט בועדת ההיגוי, כי מגשרים שתוצאות פגישות המהו"ת שהם מקיימים ותוצאות הליכי הגישור, חורגות, לאורך זמן, באופן מובהק מהממוצע בתוכנית (בשים לב לסוג העניין וכיו"ב), יזומנו לפגישה עם כב' השופטת רובינשטיין, בגדרה תיבחן המשך הפניית התיקים אליהם.

מה השאלה מזכירה?

השאלה מזכירה את הנושא הישן נושן – מהי הצלחה בגישור?

האם הסדר גישור סופי ומוחלט הוא הצלחה? או ההליך שהסתיים ברוח טובה ובלי הסדר גישור הוא הצלחה?

והדעות חלוקות לכאן ולכאן…. ובהנהלת בתי המשפט חושבים לכאן…… ( נחשןו לאיזה צד על בסיס האינטרסים של בתי המשפט וועדת רובינשטיין. ?)

 

 מאת דוד סילורה