סרט חדש בנושא גישור הופק עבור המרכז הארצי לגישור

סרט חדש בנושא גישור הופק עבור המרכז הארצי לגישור

סרט חדש בנושא גישור הופק עבור המרכז הארצי לגישור

מתוך מידע שהועבר ל"סולחה" ע"י המרכז הארצי

בימים אלה עומד המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים במשרד המשפטים לקבל סרט חדש בגישור שהופק עבורו. הסרט מפרט "סיפור מקרה" ובו כל תהליכי הגישור לפרטיו. הסרט נמשך כ-3 שעות. בקרוב תפרסם "סולחה" את רשימת כל הסרטים בגישור המצויים במרכז הארצי לשם קידום הגישור בחברה הישראלית והדרכים האפשריות לצפות בהם.

 מאת ד.ס.