לשכת מגשרי ישראל מבקשת לבטל את הקול קורא להקמת מאגרי מגשרים

לשכת מגשרי ישראל מבקשת לבטל את הקול קורא להקמת מאגרי מגשרים

לשכת מגשרי ישראל מבקשת לבטל את הקול קורא להקמת מאגרי מגשרים

מכתב שנשלח למנהל בתי המשפט ביום 30/8/11במכתב להנהלת בתי המשפט, שנשלח ע"י לשכת המגשרים בישראל, חתום ע"י יו"ר הלשכה, עו"ד יניב שוורצמן, מתבקש מנהל בתי המשפט לבטל את הקול קורא להקמת מאגרי מגשרים וגופי גישור לצורך העברה של תיקים בתביעות קטנות לגישור ולפרקטיקום.המכתב מתבסס על העדר חוקיות הקול קורא.יו"ר הלשכה כותב, במכתב שנלח ביום 30/8/11,  בין הייתר:

" לא עלה בידנו למצוא מקור חוקי להסדרת הנושא ע"י הנהלת בתי המשפט. לא בחקיקה הנוגעת למערכת המשפט, לא בחקיקה הנוגעת להנהלת בתי המשפט ולא בחוקי המכרזים השונים.

העדר החוקיות נוגעת הן לקול קורא והן להוצאת תיקים מבית המשפט לתביעות קטנות.

במכתבו מבקש יו"ר הלשכה, בשם הלשכה "להשהות לאלתר את הקול קורא עד למציאת פיתרון חוקי וקבוע להסדרת הגישור, כפי שנקבע בהחלטת בג"צ ביום 1 לנובמבר, 2010.

הערה:

מתחיל להיות מעניין.

הבעתי דעתי בעבר,(דוד סילורה, הן באופן אישי והן כיו"ר לשכת המגשרים בישראל עד ליוני 2010), כי כוחנו באחדותנו.
על גופי הגישור לשתף פעולה כדי להסדיר בהסכמה את תחום הגישור ומקצוע הגישור. לדעתי, אפשר להקים וועדת תיאום של גופי הגישור ומערכת המשפט ולהידבר.

כפי  שכתבו  יורי ופישר בספרם "סיכום חיובי : למה לצאת למלחמה אם אפשר להגיע להסכמה?
ד.ס.

 

 מאת דוד סילורה