מהו שכר הטרחה ההוגן בהליך של גישור?

מהו שכר הטרחה ההוגן בהליך של גישור?

מהו שכר הטרחה ההוגן בהליך של גישור?

אין תעריף קבוע

בתי המשפט, אינם מתערבים, בר"כ בשכ"ט הגישור. בתיקי בתי המשפט במחוז המרכז המועברים לגישור, כתוב בד"כ במכתב ההפנייה כי"שכ"ט יהיה הולם את סוגו וטיבו של התיק". התפתח נוהג, לפיו המחיר המינימלי הוא 200 ש"ח בתוספת מע"מ, לכל שעת גישור מכל צד בסכסוך. והמקסימלי, כפי שפורסם וידוע לכותב שורות אלה, הוא 400$ משני הצדדים לכל שעת גישור, הוכפי שפורסם, הוא התעריף שגובים כמה שופטים עליונים בדימוס. אני מדגיש -כמה אחדים -ולא כולם. ויש המבקשים שכ"ט שבין המינימום למקסימום. הקריאות לקביעת מחיר אחיד, נדחו עד כה, מחשש ליצירת קרטל. יש המציעים לקבוע מחירי מינימום, שיכולים להיות דומים לש"ט עו"ד על פי תעריפי נציבות שרות המדינה. עו"ד שי סגל,מ"מ ראש לשכת עורכי הדין ויו"ר המוסד הארצי לגישור שליד הלשכה מציע, כי שכ"ט מומלץ יהיה כדלקמן: (הדברים פורסמו ב"נקודת גישור 02 ) 1. 250 ש"ח בתוספת מע"מ לכל שעת גישור, מכל צד. 2. נסתיים הגישור בפחות משלוש שעות, לא יפחת שכ"ט המגשר מסך 750 ש"ח בצרוף מע"מ, מכל בעל דין. 3. בנוסף לאמור לעיל, שכ"ט המגשר בגין הכנת התיק לגישור יהיה בסך 250 ש"ח בצרוף מע"מ, מכל בעל דין. הערה: מה דעתכם? מה אתם מציעים? האם שמעתם על תעריפים אחרים?

 מאת ד.ס.