סטטיסטיקה של תיקי מהו"ת

סטטיסטיקה של תיקי מהו"ת

סטטיסטיקה של תיקי מהו"ת ( מידע, היכרות ותיאום)

מקור מוסמך

לפי המקור, הועברחו כד כה כ- 4300 תיקים לפגישות מהו"ת בכל הארץ. מתוכם – 84% הסכימו לפנות להליכי גישור מתוכם – 54% הסתיימו בהסדרי גישור. תוכנית החלוץ (פיילוט) של תוכנית המהו"ת תישך עד לחודש מרץ 2011, ועל פי התוצאות של המחקר הסטטיסטי המלווה את התוכנית, יוחלט על המשכו ועתידו. כיום, רשומים כ- 100 מגשרי מצהו"ת שנבחרו ךתפקידם באמצעות שני מכרזים שהתקיימו. שאלה: היש עתיד לגישור?

 מאת דוד סילורה