מחלקות לניתוב תיקים בבתי המשפט -מנ"תים

מחלקות לניתוב תיקים בבתי המשפט -מנ"תים

מחלקות לניתוב תיקים בבתי המשפט -מנ"תים

מתוך דו"ח לשנת 2001 של הרשות השופטת במדינת ישראל

בדו"ח, שפורסם לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח =1988, קיימת התייחסות למחלקות לניתוב תיקים בבתי המשפט, הרי הם המנ"תים, באמצעותם נעשית העבודה החשובה של העברת תיקים מתאימים לגישור. אודותם, מצוי חומר בפרק העוסק בהליך המשפטי. במבוא, מצויין הרקע להקמת המנ"תים: "שנת 2001 התאפיינה בהמשך הטמעתם של תהליכים ארגוניים, שמטרתם ייעול עבודת בתי המשפט, חיסכון בזמן שיפוטי יקר ושיפור השירות לציבור. במסגרת זו הוקמו מחלקות מיוחדות לניתוב תיקים בבתי המשפט.וכן,ננקטו הליכים חלופיים לפתרון סכסוכים, שתכליתם מציאת פתרון מחוץ לכותלי בית המשפט -גישור"… בסעיף משנה העוסק ברקע,מוסבר: "מנ"ת היא מחלקה לניתוב וניהול תיקים, הפועלת על פי העיקרון של הקצאת מסלולי טיפול מיוחדים לסוגי תיקים שונים. בחירת מסלול הטיפול והמשאבים הראויים לכל תיק ותיק -תביעות בסכומים קטנים, תביעות בסכומים גדולים, תיקי נזיקין, מקרקעין, תביעות בסדר דין מקוצר, ליקויי בנייה, וכו'… כמו כן עוסקת המחלקה בכל ההליכים המנהליים בתיק המשפטי וחוסכת זמן שיפוטי יקר בעניינים שקודם נאלצו שופטים לטפל בהם". בסעיף משנה העוסק בפעילות המנ"ת, נכתב: "במחלקות מנ"ת מושקעים משאבים ומאמצים בניסיון לסיים תיקים ב"דרך חלופית", במטרה להקטין את כמות ההתדיינות בבתי המשפט". בהמשך כתוב, כי "במהלך השנה וחצי האחרונות, הופעלה שיטת מנ"ת בהצלחה רבה במספר בתי משפט בארץ והביאה לסיום מהיר יותר של סיכסוכים, תוך ניצול נכון של זמן השיפוט והליך השיפוט. כתוצאה מכך, מופחת מלאי התיקים בבתי המשפט בלא פגיעה באיכות הליך השיפוט.  מאת ד.ס.