קביעה: "דינה של ההזמנה לפגישת מהו"ת כדין הזמנה לבית המשפט"

קביעה: "דינה של ההזמנה לפגישת מהו"ת כדין הזמנה לבית המשפט"

קביעה: "דינה של ההזמנה לפגישת מהו"ת כדין הזמנה לבית המשפט"

שופטים מגינים על תוכנית המהו"ת כפי שהיא בפקודת סדרי הדין

בתי המשפט משתפים פעולה עם פקודת סדרי הדין שקבעה חובת התיצבות של בעלי דין לפגישת מהו"ת, מידע, היכרות ותיאום. לאחרונה , מסרבים שופטים לשחרר בעלי דין מפגישת המהו"ת ואף מאשרים הוצאות למגשרים שנפגשעו מאי התיצבות אחד מבעלי הדין או שניהם. לעיתים נדירות, מסכים בית המשפט לאשר ביטול פגישת מהו"ת. באחד התיקים שהגיע למגשר מבית משפט השלום ברחובות, פנה ב"כ התובע בבקשה לביטולו עקב קושי טכני. הנתבע לא הגיש בזמן את כתב ההגנה, וע"כ – ביקש ב"כ התובע מבית המשפט לבטל את ישיבת המהו"ת שנקבעה ולאור הגשת כתב ההגנה באיחור -הוא מבקש למשוך את כתב ההגנה ולקבל פסק דין. כנראה -מתוך מחשבה כי זה לטובתו. בית המשפט דחה את הבקשה וחייב את בעלי הדין להגיע לפגישת מהו"ת כפי שתיקבע ע"י המגשר. המגשר קבע מועד חדש – וב"כ התובע ערער שוב על החלטת השופט הקודמת וביקש שוב ולבטל את פגישת המהו"ת.הוא הסביר, כי העובדות ידועות וברורות. בית המשפט לא נענה. בהחלטה, שקבלה כב' השופטת איריס לושי-עבודי היא קבעה: "לתשומת לב הצדדים: "דינה של ההזמנה לפגישת מהו"ת כדין הזמנה לבית המשפט" וחייבה את בעלי הדין להשתתף בישיבה המחודשת. הערה: התובנה שלי היא, כי בית המשפט אינו מקבל עבירות טכניות כסיבה לאי יישוב סכסוך. במקרה זה הגשת כתב הגנה באיחור. בית המשפט מעוניין כי בעלי הדין ייפגשו וינסו ליישב את המחלוקת ביניהם, למרות כשלים טכניים כאלה או אחרים, לדעתי, יש לזה משמעות מרחיקת לכת. דוד סילורה -עורך

 מאת דוד סילורה