האם תוכנית המהו"ת תמשיך גם בשנת 2013?

האם תוכנית המהו"ת תמשיך גם בשנת 2013?

האם תוכנית המהו"ת תמשיך גם בשנת 2013?

הנהלת בתי המשפט צריכה לקבל החלטה

תוכנית המהו"ת ( מידע, היכרות ותיאום) היא עדיין במסגרת תוכנית חלוץ- "פיילוט", ועל הנהלת בתי המשפט לקבל החלטהל האם להפוך את המהו"ת לתוכנית קבע? או -האם להמשיך את הפיילוט? או – להפסיק את התוכנית כליל.

המעורבים בתוכנית חלוקים בדעותיהם.

חברי  הוועדה להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט ( וועדת רובינשיין) ועובדי יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט, מרוצים מהתוכנית וסבורים, לאור התוצאות הסטטיסטיות, כי המהו"ת מצליחה וחשוב לשמר אותה.

מגשרי המהו"ת וחלק ממדריכי המהו"ת סבורים, כי יש להפסיק את התוכנית כיוון, שהמהו"ת אינה משנה דעות של בעלי דין. מי שמעוניין ליישב את סכסוכו בדרכי שלום, ימצא דרכו לגישור גם בלי עזרת מגשרי המהו"ת.

ההחלטה תתקבל תוך מספר חודשים, לאחר בדיקה מקצועית.
הבדיקה נערכת על ידי חברה חיצונית לייעוץ אסטרטגי ,המראיינת שופטים ומגשרים כדי לסייע להנהלת בתי המשפט לקבל החלטה מקצועית בנושא. ( החברה ביקשה בשלב זה לא לפרסם את שמה).

להלן כמה נתונים על תוכנית המהו"ת:

בשנת 2012  מועברים בכול חודש 500 תיקים לפגישות מהו"ת מבתי המשפט שבתוכנית.
היעד לשנת 2013 שיועברו 1000 תיקים לחודש ולקראת שנת 2014 1500 תיקים לחודש, המעסיקים כ- 120 מגשרי מהו"ת.
חודש יפורסם גם מכרז חדש למגשרי מהו"ת בדיני עבודה.

תוצאות:
מתוך התיקים המועברים, 42% מסכימים לגישור ומתוכם, 54% הגיעו להסדרי גישור.

 מאת דוד סילורה