התנאי להמשך תוכנית החלוץ (פיילוט) בגישורי מהו"ת הוא מכרז נוסף

התנאי להמשך תוכנית החלוץ (פיילוט) בגישורי מהו"ת הוא מכרז נוסף

התנאי להמשך תוכנית החלוץ (פיילוט) בגישורי מהו"ת הוא מכרז נוסף

המשמעות של פסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ ליבני (תיק עע"ם 8505/10)

בפסק הדין שניתן ע"י בית המשפט העליון בנושא גישורי מהו"ת ( מידע,היכרות ותיאום) נכתב כך: "רשמנו לפנינו הצהרת בא כוח המדינה לפיה הפיילוט יוארך ותינתן אפשרות למועמדים נוספים לגשת למכרז שיתקיים תוך חודש ימים מהיום". היום הקובע הוא 5/1/11 בו התקיים הדיון וע"כ , על המכרז להתפרסם לא יאוחר מאשר 5/2/11 במידה ויש רצון להאריך את הפיילוט. משמעות הדבר, כי המדינה אינה רשאית להאריך את הפיילוט של המהו"ת ללא מכרז חדש וצירוף מגשרים חדשים לקיימים. הצהרת המדינה הנ"ל ניתנה בערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בנוגע למכרז מגשרי המהו"ת שפורסם ונסתיים. מה המשמעות? אם הפיילוט ימשיך -משמע שלמאה מגשרי המהו"ת יתוספו עוד מגשרים, שמספרם אינו ידוע והתוכנית תמשיך כתוכנית ניסיונית בשלושה בתי משפט: ירושלים, תל אביב וראשון לציון. בתי משפט אחרים מוזמנים באופן וולונטרי להצטרף, ותקופה מסויימת השתלבו בתוכנית החלוץ גם בתי המשפט במחוז המרכז. אם הפיילוט לא ימשיך- (וזו השערה בלבד) ייכנסו לתוקפן תקנות סדרי הדין ויחייבו את כל בתי המשפט בישראל להעביר תיקים בסכומים שמעל 50.000 שקל לפגישות מהו"ת. השאלה: מי יהיו המגשרים? רק הקבוצה המצומצמת שנבחרה במכרז מגשרי המהו"ת? או כל מגשר באשר הוא? ובהעדר תקנות -כל מי שעבר קורס גישור בסיסי ואולי גם פרקטיקום? לדעתי, באין תקנות ברורות הקובעות מי רשאי להיות מגשר -המדינה תאריך את הפיילוט והוא יסתיים רק לאחר שיהיו תקנות גישור חדשות בדבר מי רשאי להיות מגשר. לדעתי -זו הזדמנות בלתי חוזרת לגופי הגישור הציבוריים (לשכת המגשרים בישראל) להתארגן ולקבוע עובדות בשטח.