התגובה הרשמית ששלחה לשכת המגשרים למשרד המשפטים בנוגע לתקנות החדשות

התגובה הרשמית ששלחה לשכת המגשרים למשרד המשפטים בנוגע לתקנות החדשות

התגובה הרשמית ששלחה לשכת המגשרים למשרד המשפטים בנוגע לתקנות החדשות

 

תל אביב, ‏04.04.2014

לכבוד
שרת המשפטים, הגב' ציפי ליבני
משרד המשפטים

נכבדתי,

הנדון: התייחסות לתקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ד-2014
1.      ראשית יובהר כי, עמדת לשכת המגשרים בישראל בנוגע להתקנת תקנות הנוגעות למקצוע המגשר, כפי שהובאה בעתירות בבג"ץ 2630/09 ובבג"ץ 3200/12, הינה ברורה וחד משמעית, והיא שלא ניתן להסדיר נושא זה בחקיקת משנה אלא בחקיקה ראשית בלבד.
2.      עצם התייחסותנו לתקנות אין בה בכדי להביע הסכמה לעצם התקנתן של התקנות אלא על מנת ולהציג את אי חוקיותן והמופרכות המקצועית בתנאים השונים.
3.      הגבלת חופש העיסוק – סעיף 3 על כלל סעיפי המשנה יוצרים הגבלת עיסוק ללא הכל הסבר והצדקה מקצועיים:
3.1.סעיף 3(א)(1) – מרבית התארים הראשונים אינם נוגעים לעולם הגישור בעוד שמקצועות רבים, שאינם נחשבים לתואר ראשון, מהווים סף מקצועי מתאים יותר. אין הצדקה להגבלה טכנית החוסמת כניסה של למעלה מ-50% מאוכלוסיית הבוגרים בישראל.
3.2.סעיף 3(א)(2) – אנו ממליצים לכותבי התקנות לעיין בדרישות הלימודים בבית ספר למקצועות במשרד התמ"ת. לסבר את האוזן, על מנת לקבל תעודת טבח 01 יש ללמוד 527 שעות עיוניות ו-1024 שעות מעשיות. במרבית המקצועות בבית הספר למקצועות השעות הנדרשות לקבלת תעודה גדולות במאות אחוזים מדרישת התקנות למגשר. במקום לנסות לעלות ולשפר את הרמה והבסיס המקצועיים לעבודת המגשר, התקנות מנציחות כשל שוק מקצועי ומקבעות בסיס ידע קטן למגשר.
3.3.סעיף 3(א)(3) – נושא ההכשרות הפרקטיות ("הקול קורא") עומד ותלוי בבג"צ 3200/12. עמדת לשכת המגשרים בישראל היא כי העובדה שמדינת ישראל מזינה גורמים פרטיים בפרטי של תובעים ונתבעים על מנת שאלו ימכרו קורסי הכשרות מעשיים הינה בלתי חוקית ושערורייתית.
3.4.סעיף 3(א)(4) – דרישת סף של 20 גישורים הינה הפרה בוטה של חופש העיסוק והגבלה לא חוקית. לכותבי התקנות ידוע היטב שלמגשרים מתחילים קיים קושי במציאת גישורים. תנאי זה מטרתו להנציח קבוצת מגשרים קיימת וספציפית.
3.5.סעיף 3(ב) – ראי הערות לעיל בהתאמה.
3.6.סעיף 3(ג)-(ד) – מדובר בסעיפי סל רחבים מאוד לשיקול דעתו של השר ללא קריטריונים מנחים כיצד להפעיל שיקול דעת זה.
3.7.סעיף 3(ה) – הפליה לא ברורה לטוען רבני או שרעי. מדוע דווקא "מקצועות" אלו זוכים לייחוד ומקצועות אחרים לא?

4.      סעיפים 4, 6 ו-7 לתקנות: מסעיפים אלו זועק העדר הסדרת כללי אתיקה ומערך אתיקה. כלל לא ברור למה מתכוונים בסעיפי הסל: "…אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש מגשר", "קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כמגשר, לרבות אי עמידה על קיום הוראות תקנות הגישור", "התנהגות המגשר אינה הולמת מי ממלא תפקיד של מגשר.

הותרת סעיפים אלו בניגוד לדרישות המנהליות והחוקתיות העוסקות בזכויותיו של הפרט למול השלטון, מותירים בידי השר שיקול דעת בלתי מוגבל ללא כל כלל מינהלי ומקצועי המורה כיצד על מגשר להתנהג בהתאם לתקנות.

5.      העדר מערך פיקוח – בתקנות לא מפורט כל מנגנון הפיקוח. בכל סעיף הנוגע להפעלת סמכות מצוין כי "השר רשאי". מי אותו גוף או גורם שיהיה אחראי להפעלת התקנות, לבדיקת המבחנים, למעקב אחרי תלונות וביקורות.

6.      הצגת מחירים – חוק הגנת הצרכן דורשת הצגת מוצר או שירות במחיר הכולל את מחיר המע"מ ותשלומי חובה אחרים.

7.      עמדת לשכת המגשרים בעניין התקנות, כמפורט בתחילה, הינה כי לא ניתן להסדיר מקצוע תוך הגבלות חמורות שמונעות מאוכלוסיות רבות ללא כל הצדקה להיכנס לרשימות המגשרים אלא בחקיקה ראשית.

8.      ככל שתקנות אלו יובאו לאישור ועדת חוק חוקה ומשפט לשכת המגשרים בישראל תעתור לביטולן.

                                    בכבוד רב ובברכה,

יניב שוורצמן, יו"ר

 

 מאת

 

 

במקרה של תקלה – חוסר אפשרות להכניס תגובה וכיו"ב יש לפנות להנהלת סולחה
בטל. 077-5151333 או במייל לעורך: info@sulcha.co.il
תגובות הגולשים

 

 

תאריך:  06/04/2014 13:42:27
שם:  רונן
  :E-Mail

תגובה:
כל הכבוד

 

תאריך:  08/04/2014 11:25:48
שם:  דני קלימן
  :E-Mail

תגובה:

ככל שאנו מתעמקים בתקנות המובאות ומתיחסות לעולם הגישור ניתן להבין שהן מובילות למקום אחד – הנצחת המצב הקיים-מה שמעורר מן הסתם את השאלה למה? מי ירוויח מכך?
קל מאוד לענות לשאלה,מי שמרוויח ממצב קיים הוא מי שמתנהל בו ובתוכו וטוב לו עם זה,אחרת הוא היה משנה את זה. לשכת המגשרים ממש עומדת בפרץ כדי למנוע את הרצון ונלחמת באופן נמרץ ועיקבי לשינוי המצב ועל כך תבורך.

 

תאריך:  09/04/2014 18:03:53
שם:  שלומית בן שחר-עידן
shlomotgishur@hotmail.com  :E-Mail

תגובה:
בהבהחלט לא מסכימה עם ל
כל ההערות,אם עם רובן.בכל מקרה-תגובה חשובה.
יישר כח!