דו"ח ועדת גדות – הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט

דו"ח ועדת גדות – הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט

הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט

דין וחשבון (1), אייר התשנ"ח- מאי 1998

להלן אנו מציגים את הדו"ח במלואו (באישור כב' השופטת שרה גדות):
  1. המינוי
  1. פעילות הועדה
  1. החלק הכללי
  2. המלצות הועדה
                              א.        הכשרה בגישור
                               ב.         השכלה
                               ג.         גיל מינימלי וניסיון מקצועי
                               ד.         דרכי הוכחת הכישורים והניסיון המקצועי
                              ה.         היעדר הרשעות בעבירות פליליות שיש עמן קלון
                               ו.          תקופת מעבר
  1. סיכום

חברי הועדה

יו"ר – שרה גדות, שופטת בית המשפט המחוזי בת"א

חבר- עו"ד יורם אלרואי

חברה – ד"ר סוזן זיידל

חבר – ד"ר פרץ סגל