הדיון בבג"צ לשכת המגשרים יתקיים ביום 27/11/13

הדיון בבג"צ לשכת המגשרים יתקיים ביום 27/11/13

 בג"צ הגישור הידוע כבג"צ שוורצמן אליו הצטרפה גם לשכת המגשרים בישראל, יידון בבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק ביום 3/1/10/13.  ( מדובר בשתי עטירות: בג"צ 2630/09 + 3200/12)

שלושה גורמים בבג"צ.

הראשון, הוא התובע עו"ד ומגשר יניב שוורצמן ההמייצג את עצמחו

השני, הוא לשכת המגשרים בישראל המיוצגת עך ידי עו"ד גיא-גרין שהצטרפה לתביעה.

השלישי, הנתבעים שהם  משרד המשפטים, שר המשפטים  פרופ' דניאל פרידמן ,הנהלת בתי המשפט ומדינת ישראל על ידי פרקליות המדינה..

בתשובה לעתירה, נכנסה לעובי הקורה שרת המשפטים ציפי לבני אשר השיבה במסמך מפורט ובו קבעה:

ציטוט: 
"שרת המשפטים סברה כי אכן יש להסדיר בחקיקת משנה את סוגיות הגישור אגב הליכים שיפוטיים, כאשר הכוונה הינה להתקין מחדש תקנות מכוח הסמכות המוקנית לה בסעיף 79ד' לחוק בתי המשפט.

שרת המשפטים הנחת לפעול לקידום הנושא בהקדם.
בנסיכות אלה, יוצא, כי נושא הגישור אגב הליכים משפטיים עומד לפני הסדרה חקיקתית, מכיוון שזהו, הלכה למעשה, הסעד העיקרי שהתבקש בעתירות, אנו סבורים כי בנסיבות אלה העתירות התייתרו ודינן להימחק".

הערה:

המסמך המלא של תשובת שרת המשפטים לבג"צ, וכן התשובה בנושא גישורי מהו"ת,  בשל  אורכו והפירוט בו יפורסם בהקדם במסגרת המאמרים בסולחה -פורטל הגישור הישראלי.