ט באדר – יום יישוב מחלוקות לשם שמיים

ט באדר – יום יישוב מחלוקות לשם שמיים

ט באדר – יום יישוב מחלוקות לשם שמיים

מכון פרדם- יישוב סכסוכים

החזון

אנו שואפים לחברה שבה הדת אינה משחקת רק תפקיד בעידוד אלימות, סכסוכים הרסניים והעמקת קרעים, אלא מתפקדת כמנוף מרכזי לעיסוק בסכסוכים באופן קונסטרוקטיבי יותר, שמאפשר להידוק  קשרים בין יחידים וקהילות, על אף ההבדלים האישיים, התרבותיים, הדתיים והפוליטיים שקיימים ביניהם.  ט’ באדר: יום מחלוקת לשם שמיים, שואף לתת הצצה לתוך אותה חברה, ועל ידי כך לסייע לקראת הפיכתה למציאות.

היכן נמצאת מחלוקת לשם שמיים בלוח העברי?

הלוח העברי מלא בחגים וימים המעודדים ערכים יהודים חשובים הקשורים לתחום הרחב של יישוב סכסוכים, למשל, יום כיפורים ומחילה, פסח וחירות, ט’ באב ושנאת חינם.  אולם, אין יום מיוחד המיועד לעידוד הערך היהודי החיוני (אשר כל כך חסר בזהות היהודית ובקהילות יהודיות היום) של מחלוקת לשם שמיים או סכסוך בונה: מחלוקת אשר מנוהלת באופן חיובי ובריא ומאפשרת איזון בין צרכים ופרספקטיבות מנוגדות.

למה ט’ באדר?

ב-ט’ באדר, לפני כאלפיים שנה, המודל האידיאלי למחלוקת לשם שמיים בין שני הבתים העיקריים, בית הלל ובית שמאי, התדרדר לסכסוך אלים והרסני סביב הצבעה על י”ח דברים, שבסופו של דבר הביא למותם של רבים (שלושת אלפים תלמידים לפי חלק מהמקורות). נאמר ש’אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה העגל.’ אותו היום הוכרז כיום צום, אך מעולם לא צוין ככזה בפועל [שולחן ערוך, אורח חיים, הלכות תענית, תק"פ].

לכן, המרכז ליהדות ויישוב סכסוכים של מכון פרד”ס, יחד עם שותפיו בעולם, בחר את אותו היום כיום היהודי לסכסוך בונה ומחלוקת לשם שמיים.  תקוותנו היא שעל ידי ציון יום זה בדרך זו, נזכה את הגשמת הנבואה שנאמרה על אותו יום “ולעתיד לבוא יהפכם ה’ לששון לשמחה.” [שולחן ערוך אורח חיים, הלכות תענית, תק"פ].

מטרותינו

מטרת ט’ באדר: יום מחלוקת לשם שמיים, היא להטמיע את הערכים, תיאוריות ושיטות העבודה של מודלים יהודיים לסכסוך בונה, ויישוב סכסוכים בכלל, לתוך הזהות, תרבות ושיטות העבודה של יחידים וקהילות ללא קשר להבדלים פוליטיים ודתיים בעולם בכלל, ובחברה הישראלית בפרט.

מטרותינו לשנה הקרובה, שהיא למעשה השנה השנייה שאנו מציינים יום זה, מעבר להעלאת מודעות כללית ליתרונות של שילוב לימוד ויישום של מודלים ליישוב סכסוכים בכלל, ומודלים יהודים ליישוב סכוכים בפרט, היא שיהיו לפחות:

  • 3,000 יחידים שייקחו חלק בלפחות אחד מ-18 פריטי הפעולה, לזכר 3,000 התלמידים שמתו באותו יום.
  • 71 ארגונים (בתי ספר, בתי כנסת, וארגונים יהודים או  ארגונים ליישוב סכסוכים) שייקחו חלק בלפחות אחד מ-18 פריטי הפעולה, זכר ל-71 חברי הסנהדרין.

הצטרפו אלינו

ב-ט’ באדר הקרוב הצטרפו אלינו בהחייאת יום נשכח ונורא זה בלוח העברי כיום מחלוקת לשם שמיים.  ישנם שמונה עשר פריטי פעולה לציון יום זה (בין ה-1 בפברואר ל-9 בפברואר, 2014), המסמלים את י”ח הנושאים שבעטיים פרצה המחלוקת האלימה.  בין היתר, התחייבות להשתתף ביום זה על ידי קיום מנהגים מסורתיים ליום תענית, לימוד, ויישום מודלים לסכסוך בונה בחיים הפרטיים, מקצועיים וקהילתיים שלנו, על ידי התחייבות להיות ‘רודף שלום‘ לאותו היום.

סמל תשעה באדר

בעיצוב סמל לתשעה באדר, נסינו לתפוס את המהותו של יום המוקדש ללעיסוק במחלוקת בונה ו’לשם שמיים.’

בסמל ישנו שילוב של שני צבעים מנוגדיםPם:חול בחלק העליון המייצג את השמיים והרקיע, וירוק בחלק התחתון המייצג את ההארץ והאדמה. הצבעים זורמים אחד לתוך השני בצורה חלקה, ומייצרים צבע משולב של כחול-ירוק באמצע. שילוב זה מסמל כי במחלוקת לשם שמיים גם  צדדים המגיעים מנקודות מוצא הפוכות יהיו מסוגלים למצוא את המשותף ביניהםכמו כן, הסמל גם עשוי משתי צורות סימטריות המסמלות את הספרה  9 ואת האות ט.  בכך מבקש הסמל להמחיש כיצד אותו עניין עשוי להיפרש בדרכים הפוכות בהתאם לפרסקטיבות שונות.

תשעה באדר, יום מחלוקת לשם שמיים, הינה יוזמה של המרכז ליישוב סכסוכים של מכון פרד”ס לחינוך יהודי.