סיפור גישור

סיפור גישור

סיפור גישור

יוסי מזור -מגשר

אנו ממתינים, הצדדים לגישור מאחרים. לפתע נפתחת הדלת "… כאן י.ס. – יישוב סכסוכים …?", "כן", ענינו "ומי כבודו?". "אני מנהל חברת X, זמני קצר, בעוד שעה אני צריך להיות בפגישה עסקית חשובה…". מיד בעקבותיו נכנסה עורכת הדין שלו, והוסיפה "…כן, אין צורך בבזבוז זמן, בשעה לכל היותר ניתן לסיים הפרשה".חייכנו לעצמנו והסברנו בנחת כי להליך הגישור שלבים שונים והדרך בה אנו מנהלים זאת מביאה לתוצאות המבוקשות וכי נדרשות כ-3 שעות בממוצע. "לא, אני מאד עסוק" עונה מנהל החברה ובינתיים נכנסו התובע ועורך דינו. התחלנו בהצגת הצדדים ובהסברים אודות הליך הגישור, אך מנהל החברה פנה ישירות אל התובע, בעל הדירה "..ת'כלס, מה אתה רוצה..", "..זה בלתי אפשרי..", "…אתה סתם רוצה להתעשר מאתנו…", "…אני יכול להביא חוות דעת שתסתור את דבריך…", "אין ממש בתביעה..". התובע נפגע מהדברים והגיב "…חוות הדעת שבידי מוכיחה כי הנזק גבוה, וישנם נזקים בלתי הפיכים, …יש ירידת ערך של הנכס.." והחל להרים את קולו.נאלצנו לעצור דו-שיח זה, ולא היה קל, הרוחות התלהטו. הבהרנו לצדדים כי הגיעו להליך מרצונם ובאופן אסרטיבי הבהרנו כי מחד אנו מנהלים את הדיון והם מתבקשים להשמע להנחיותינו ומאידך הדרך פתוחה בפניהם להפסיק הליך הגישור בכל שלב ולחזור על עקבותיהם. הרוחות נרגעו. הצגנו את הליך הגישור והחתמנו אותם על מינוינו כמגשרים בתיק זה. להפתעתנו הפתיחה לא העידה על ההמשך, הגישור התנהל ע"פ דרכנו ללא סטיות ואף הצלחנו לרכוש את אמונם המלא והגענו להסדר גישור.ההיבט החשוב של רכישת אמונם בהליך הגישור כפי שניהלנו אותו, בא לידי ביטוי בהסכם הגישור. אנו מונינו ע"י הצדדים כבודקים ומאשרים את התיקונים הנדרשים בנכס ואת איכותם. וכך מהתייחסות שלילית להליך הגישור והתעלמות מהמגשרים, ע"י ניסיון להגיע לעסקה מהירה "…ת'כלס…" כפי שנאמר. הגענו למצב בו ביצענו הליך גישור בשליטתנו המלאה וע"פ דרכנו (כ-3.5 ש'), רכשנו את אמונם המלא ומונינו כפוסקים לסיום הסכסוך.

 

      
 

  תגובות הגולשים

 

תאריך:  16/06/2004 13:24:33
שם:  כלב שמירה
  :E-Mail

תגובה:

הגישור המתואר בסיפור זה מלמד על קושי ניכר של הכותב בהבנת עקרונות יסוד של הגישור. מבלי להכנס לעובי הקורה, ראוי רק לציין שמגשר לא יקבל על עצמו כל תפקיד במסגרת הסדר הגישור. קביעה – גם אם בהסכמה – שהמגשרים יהוו "בודקים" אינה עולה בקנה אחד עם עקרון זה, אשר גם מעוגן בחוק ובתקנות.

 

תאריך:  27/09/2004 02:44:55
שם:  
  :E-Mail

תגובה:

צר לי לאכזב את המגשרים, אך עצם העובדה שהצדדים מינו אתכם לבודקים ומאשרים לא מעיד על התייחסות חיובית מצידם לתהליך הגישור על אף שהגעתם בסופו של דבר להסכם גישור..
מיותר לציין שתפקיד המגשר הוא לא לבדוק, לקבוע ולפסוק.

 

תאריך:  04/02/2005 14:22:13
שם:  א"ע
  :E-Mail

תגובה:

 

תאריך:  06/02/2005 15:29:07
שם:  ד"ר סיימון בר
drsimonbar@yahoo.com  :E-Mail

תגובה:
דוגמא לגישור שהפך לבוררות
רכשנו את אמונם המלא ומונינו כפוסקים לסיום הסכסוך…
לצערי, למעט תיאור תחילת המפגש בין שלושת הצדדים, הרי שהמגשרים לקחו סמכויות של בוררים, מבלי שהצדדים המעורבים, שאחד מהם לווה בעו"ד, הבינו והכי חשוב, הסכימו שאכן המגשר הופך לבורר, שלמעשה לא מגשר כי-אם פוסק לגבי המחלוןקת הראשונית שהופנתה לפתרוןם ע"י בית המשפט לגישור ולא לבוררות. בכל מקרה, סוף טוב, הכל טוב, אך להבא עדיף להיות נאמנים להיקף התפקיד וההסכמה ההדדית…אחרת מדובר, בלשון המעטה, בחוסר מיקצועיות מצד המגשר ואף מחריגה מתפקידו…

 

תאריך:  03/09/2005 08:39:42
שם:  רחל
rachel79@netvision.net.il  :E-Mail

תגובה:
צריך להיות אסרטיביים
נכון שמגשר אינו בורר, והוא רק אמור "לתווך" לפשרה בין 2 הצדדים אך כאשר רוחות מתלהטות ועניינים מתחילים לצאת משליטה, אין ברירה אלא להוכיח אסרטיביות, ולהביא את המצב לרגוע כדי להמשיך בגישור, אחרת לא יוכל להתבצע כל גישור וחבל על הזמן והכסף שהתבזבזו ויתבזבזו

 

תאריך:  08/12/2007 14:33:25
שם:  שלומית בן שחר-עידן
shlomotgishur@hotmail.com  :E-Mail

תגובה:
גישור אינו בוררות
ובוררות אינה גישור.
וכן-לדעתי,חל בלבלול בין שני ההליכים.
מקצועת ורגישות-היו מביאים הצדדים לפתרונות.
ושוב-כאן תכונות אופיו של המגשר חשובות מאוד.