כנסים

כנסים

כנס הסכסוכים הגדול בישראל

כנס הסכסוכים הגדול ביותר בישראל התרחש בשנת 2011. מאז למרבה הצער לא נערך כנס הדומה לו בהיקף הנושאים ובמספר המרצים המגוון.

כנס הסכסוכים