עולם הגישור – התפתחויות וחקיקה – עדכון מס' 1

עולם הגישור – התפתחויות וחקיקה – עדכון מס' 1

עולם הגישור – התפתחויות וחקיקה – עדכון מס' 1

מגשרים ומגשרות יקרים,

בשנים האחרונות נעשות פעולות רבות, הנוגעות להסדרת תחום הגישור ומעמד המגשר, פעולות  שאינן מובאות לידיעתכם באופן שוטף. כך היה עם התהליכים שהתנהלו לפני בית המשפט הגבוה לצדק בעתירות שהוגשו בשנת 2009 ובשנת 2012 וכך גם בתהליכים שנעשו מאז ועד היום.

בחודשים האחרונים מתנהל תהליך להתקנת תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016 (להלן: "רשימת המגשרים") תהליך שיפגע בעולם הגישור ובמעמד המגשרים באופן קשה ובלתי הפיך.

הפגיעה נובעת מ-2 סיבות עיקריות:

1. סף מקצועי נמוך – תקנות המגשרים מעגנות ומקפיאות רמה מקצועיות נמוכה ומשמרות רמת מגשרים וגישור נמוכים. הסיבות לכך נובעות מאינטרסים שונים של הנהלת בתי המשפט וגופיים אחרים (יפורט במאמר נוסף).

2. פגיעה בחופש העיסוק – החסמים שכן קיימים בתקנות המגשרים מונעים ממגשרים חדשים להיכנס לרשימת המגשרים ו/או מכריחים אותם לרכוש גישורים (ממש כך) בעשרות אלפי ש"ח.

חשוב לציין כי קיימת הצעת חוק "חוק המגשרים" שמסדירה בצורה רצינית ומעמיקה את מעמד המגשר.

הוצאתי מכתב המופנה למנהלת מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה המתריע על ההתנהלות הבלתי חוקית בעניין תקנות המגשרים.

הנכם מוזמנים לעיין במכתב.

עדכונים נוספים, מסמכים ומכתבים יועלו בפוסטים נוספים.

חידוש הליכים בבגצ – מחלקת בגצים – 22.05.2017 דרישה לקיום החלטת בית המשפט הגבוה לצדק בנושא גישור – 07 05 17