Archives

Tag Archives for: "מקרה גישור"

מקרה גישור

 • 5767069_s

  סיפור גישור

  סיפור גישור יוסי מזור -מגשר אנו ממתינים, הצדדים לגישור מאחרים. לפתע נפתחת הדלת "… כאן י.ס. – יישוב סכסוכים …?", "כן", ענינו "ומי כבודו?". "אני מנהל חברת X, זמני קצר,...
 • 12005365_l

  עדכון 3 למקרה גישור – החזר שכר לימוד

  כפי שהובטח לכם, הקוראים, בסיפא של עדכון מס' 2, לתיעוד הגישור שנערך בין מרים הררי לבין מכללת קרית ספר (השמות האמיתיים שמורים במערכת), לעדכן אתכם במה שהתרחש בישיבת ביהמש, ובכן...
 • slide23-150x150

  עדכון מקרה גישור – החזר שכר לימוד

  נראה שהתיעוד הנל לא יהיה שלם אם לא נתייחס למאמרה של עוד פנינה מרפיש, (מגשרת בגישור עסקי ומנהלת את גישור פלוס מרכז ליישוב מחלוקות וסכסוכים – תל-אביב) שהתפרסם במדור נקודת...
 • slide7-150x150

  תיאור מקרה גישור – חברת תעופה שכשלה

  הערת פתיחה בהיות הליך הגישור, על שלביו השונים מתואר בפרוט הן במאמר שהתפרסם באתר סולחה, במדור מאמרים בעברית תחת הכותרת סיפורי גישור – גישור הלכה למעשה והן במדור גישור ומשפט,...