הפתגם העממי "להצלחה אבות רבים -הכישלון יתום"-בנושא "אמנת הגישור"-בא לידי ביטוי

הפתגם העממי "להצלחה אבות רבים -הכישלון יתום"-בנושא "אמנת הגישור"-בא לידי ביטוי

הפתגם העממי "להצלחה אבות רבים -הכישלון יתום"-בנושא "אמנת הגישור"-בא לידי ביטוי.


בעקבות דיון על אמנת הגישור בועד עמותת מגשרי ישראל

בתום טכס פתיחת "מועדון המגשר" בבית הויס -הרצליה, לאחר הדלקת הנרות, דברי הברכה והפתיחה והרצאת האורח -נתקיימה ישיבת ועד עמותת מגשרי ישראל. בין הייתר, עלה נושא אמנת הגישור ורשימת המוזמנים שיש להזמין לטכס החתימה החגיגי בבית נשיא המדינה, ביום 14 לינואר, 2002. וכאן היה מעניין לשמוע דיון שסבב סביב השאלה -מי, בעצם -היה היוזם של אמנת הגישור? האם זו העמותה? או -לשכת עורכי הדין? או -המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים -משרד המשפטים? או -אחרים?(ראו הערה בסוף ידיעה זו) והוא שאומר הפתגם המפורסם -"להצלחה -אבות רבים"… ואילו נושא האמנה היה נכשל ?-בודאי- שלא היה מתעורר ויכוח כנ"ל – מי יזם אותו או מי ניסח אותו-כי-כפי שממשיך הפתגם העממי – "הכישלון יתום". לא נביא להלן את מה שנאמר -העיקר, שיש אמנה שאנו כולנו שותפים לה ומצפים, כי תסייע לקדם ולהטמיע את רעיון הגישור בישראל. ו"קנאת סופרים" רק תגביר פעילות ו"תרבה חוכמה".. ב ה צ ל ח ה לאמנת הגישור ומגילת הזכוייות הערה:(1) דיון בנושא זה -היה בלתי נמנע. במוקדם או במאוחר -היה נדון.זאת משום שהנושא היה כבר "באויר", בעקבות פרסום ב"נקודת-גישור" 05 של המוסד הארצי לגישור שליד לשכת עורכי הדין. שם נכתב, תחת הכותרת "הושלם ניסוח אמנת הגישור" הדברים הבאים -ככותרת משנה: "האמנה -שיזם יו"ר המוסד הארצי לגישור, עו"ד שי סגל, בברכת נשיא בית המשפט העליון פרופ' אהרון ברק -תחתם בקרוב בטכס מיוחד"….וכו…. (ראו נקודת גישור 05 עמוד "חדשות".י הערה:(2) למען הגילוי הנאות: ההערה נכתבת ביום9/12/02 שעה 21.00,למתן הסבר נוסף כדלקמן: כאשר ידיעה זו פורסמה לראשונה -הכותרת הייתה-"להצלחה אבות רבים – הכישלון יתום".לאחר שקבלתי מכתב המתייחס לעצם הפרסום -סברתי, כי יש מקום להוסיף הסברים -כי, כך היה נדמה לי-מניעי הכתיבה שלי לא הובנו ע"י מי שהעיר אודותיה. ואז, שונתה הכותרת, כפי שהיא מופיעה עכשיו לעיל. התוכן לא שונה -ונשאר כשהיה. כמו- כן, הוספה הערה מס'(1)- שמטרתה להסב תשומת לב הגולשים לפרסום ב"נקודת-גישור 05",העוסק בנושא הידיעה -רק מזוית אחרת, שהיא הסיבה הראשונית מדוע דוקא בחרתי לכתוב בנושא זה – של אמנת הגישור ויוזמיה, ולא בנושאים חשובים אחרים שהועלו בישיבה. יחד עם זאת, אני מתנצל בפני כל מי שנפגע מהידיעה ומניסוחה -לא הייתה כאן כל כוונת זדון. בסך הכל ראיתי בפרסומה -"פיקנטריה- עתונאית".וזאת, כי לא רציתי להתייחס לנושאי הישיבה האחרים, לא רציתי -בגלל היותי חבר הועד -למסור מידע מדוייק. בעבר, הצעתי לועדת השיווק למנות דובר לעמותה. כי אני מאמין שעמותה ציבורית צריכה תמיד לספר לחבריה על פעולותיה. מה גם -שישיבות הועד כעקרון -פתוחות לכל, אלא אם הוכרזה הישיבה כסודית. ומתוך אמונה זו -גיליתי טפח -וכיסיתי טפחיים. רציתי שהחברים יידעו שנתקיימה ישיבת ועד… אני שוב מבקש את סליחת הגולשים -אם נפגעו ואשתדל, למצוא מנגנון מוסכם לפרסום ידיעות החשובות לציבור המגשרים והגולשים. בברכת הגישור: דוד סילורה-כותב הידיעה וההערות.

 מאת המערכת

 

במקרה של תקלה – חוסר אפשרות להכניס תגובה וכיו"ב יש לפנות להנהלת סולחה
בטל. 077-5151333 או במייל לעורך: info@sulcha.co.il
תגובות הגולשים

תאריך:  06/12/2002 10:08:09
שם:  דר' אריהחן
drarie@bezeqint.net  :E-Mail

תגובה:

 

תאריך:  06/12/2002 10:16:39
שם:  דר' אריה חן
drarie@bezeqint.net  :E-Mail

תגובה:
היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו
דוד ידידי ( אני חושב שלאחר תקופת הכרות ארוכה אני יכול לשוחח איתך בגוף ראשון ולומר לשערות על הלשון)
אין חדש תחת השמש, תחת הירח בממשלת היום והלילה והכוכבים.
ומה חשבתה שלאחר הבחירות משהוא ישתנה? כל עץ שגדל עקום אפילו שתשקה או תיתן את התזונה הכי אופטימלית אי אפשר לישרו יותר.
את הפתרונות אתה יודע והם בכיוון שונה ממה שתארתה בכתוביך: השאלה היא : מי גנב את ההצגה?!"
מה שחשוב שהדלקת הנרות עברה בשלום ו"בהסכמה רחבה"
חג שמח
דר' אריה חן

 

תאריך:  07/12/2002 13:32:38
שם:  מאת: צביה שמואלביץ
  :E-Mail

תגובה:
מכתב אל דוד סילורה ומתן אפשרות לפרסמו במלואו
לכבוד
דוד סילורה
07/12/2002
שלום דוד,

הנדון: ועדת קשרי חוץ

קראתי את שכתבת באתר סולחה תחת הידיעה "להצלחה אבות רבים…" ולמרות שהורגלתי כבר לסגנונך, אמינותך ויושרך המקצועי כ"עיתונאי" ובכלל, בכל זאת הצלחת להדהים אותי עד כמה נמוך אפשר לרדת. לא הייתי נדרשת לכך שהרי אדם בוחר לו את דרכו והתנהלותו על פי צרכיו כישוריו ותרבותו ומי אני שאתערב לו. ובכל זאת, ההשפעה שיש בכתיבתך על עמותת מגשרי ישראל בכלל ועל עבודת ועדת קשרי חוץ בפרט לא מאפשרת לי שלא להגיב.
חבר ועד עמותה, מצופה ממנו, מעצם חברותו, לפעול לקידום האינטרסים של העמותה בה הוא חבר, ולכל הפחות הוא מחוייב שלא לפעול בניגוד אינטרסים ולא לפגוע בעמותה. לפרסם גיבוב של רמיזות שיקריות מהנעשה בישיבת הועד זהו לכל הפחות מעילה באמון – אמון שנותנים בך חבריך לועד ואמון של כל אלה שהצביעו בעדך כחבר ועד.
הכתיבה המעומעמת של מה שנאמר כביכול בישיבה – יש בה רמת שיפלות לא קטנה, שהרי איך אפשר להתגונן ממה שלא ממש נאמר, אלא רק נרמז ומשאיר לכל אחד לנחש, לדמיין ולנפח בעוד אתה–הכותב תמיד תוכל לסגת ולהתגונן "לא כך כתבתי ולא לזה הכונתי". ובכן – גם אם כל מה שאתה רומז שנאמר (מהו ?) אכן נאמר – עדיין יש בפרסום שלך לכל הפחות מעילה באמון. ישיבת ועד נועדה לאפשר לאנשים להתבטא בחופשיות – כל אחד על פי דרכו סגנונו ודעותיו. מתוך כך נולדים רעיונות, מדיניות ודרכי פעולה. בנקודה זו בודאי תקפוץ ותקשקש על "זכות הציבור לדעת" שאתה כה מרבה להשתמש בו. מייד אטפל גם בכך. לפני זה אתייחס לזכותם של חברי הועד לדעת. זכותם לדעת שכל שיאמרו – לו לפחות היה "כל שיאמרו", ובכן זכותם לדעת – מראש ובמפורש – שלישיבתך בועד אינטרסים זרים לאלה של העמותה. זכותם לדעת שישיבתך בועד נועדה לפרסום דבריהם באתרך, פרסום מגמתי ומעוות. מיותר לציין שזכותם זו לא נשמרה. ועתה לזכות הציבור לדעת. זכות הציבור לדעת שכותב הידיעה נקי מכל אינטרס אחר מלבד הרצון לשמור על "זכות הציבור לדעת" או לחילופין מהם האינטרסים של כותב הידיעה המשפיעים על כתיבתו. זכות הציבור לקבל מידע מלא המשקף את המציאות תוך הפרדה בין מידע ודעה. ולבסוף זכות הציבור גם לדעת אם המידע שמועבר לו הושג תוך מעילה באמון או ביושר. גם כאן, שוב, זכות הציבור לא נשמרה.
כפי שציינתי בהתחלה – אדם בוחר לו את דרכו והתנהלותו על פי צרכיו כישוריו ותרבותו – ומי אני שאמנע בעדך להיות מה שאתה. יחד עם זאת, כדי למנוע נזקים לפעילות ועדת קשרי חוץ בה אני משמשת כיו"ר ולאור הישנות פעילויותיך מנוגדות האינטרסים אודה לך באם תפסיק את חברותך בועדה, ואז גם תוכל להמשיך וללהג ביתר חופשיות. בקשתי זו לא הועלתה בשום פורום של העמותה ובהכרח היא על דעתי בלבד, ולא מחייבת אלא אותי.
מכתב זה מיועד אליך (עם העתקים לחברי ועדת קשרי חוץ וחברי הנהלת העמותה) ובידך הבחירה אם לפרסמו או לא. ואולם, במידה ותחליט לפרסמו – אנא פרסם אותו במלואו ככתבו וכלשונו.

ב ב ר כ ה

צביה שמואלביץ'

 

תאריך:  07/12/2002 13:35:36
שם:  דוד סילורה
  :E-Mail

תגובה:
תשובה ראשונה למכתבה של צביה שמואלביץ לעיל

צביה שמואלביץ שלום
קבלתי את מכתבך -ואפרסמו במלואו.
כמו כן, אבקש לדבר על כך בישיבת הועד הבאה.

באשר לועדת השיווק וקשרי חוץ -אם תזכרי היטב,
בישיבה האחרונה בה השתתף מיכאל צור -הודעתי
והכרזתי על כך שאני משעה את עצמי מהועדה
בשל ניגודי אינטרסים. פרוש הדבר -התפטרות מרצון.
החברים שהשתתפו -כולל מיכאל, סברו שאין ניגוד,
אבל את אמרת שיש -וזה הספיק כדי שאהיה נלחוש בדעתי.

מה לעשות? -הקדמתי אותך בעזיבתי את הועדה.
היה ברור לי, שבדרך שבה הישיבות מתנהלות –
ואף כתבתי לך על כך -ולא הסתרתי דבר,
במוקדם או במאוחר -הייתי מוצא עצמי בחוץ.

חבל -כי איני רוצה להיות אופוזיציה -אבל אני מוצא עצמי ככזה.

בעניין האמנה -אילו היית יודעת את ההסטוריה שלה-
וכל מה שמסביב לה -עוד טרם נכנסת לפעול בעמותה -היית
מגיבה אחרת.
זו הסיבה שגיליתי ט]פח -וכיסיתי טפחיים!!
ולא כתבתי על שום נושא אחר -ועלו נושאים רבים.
כדאי שתשאלי יודעי דבר..
במקום גישור -אנו מתנצחים.
שוב חבל -אין זו דרכי ואין לי כוח לריב.
עברו הימים שהייתי "פייטר". והתרגשתי מכל דבר.
צר לי לקבוע, כי סגנון כתיבתך מעיד על סגנון כתיבה שאיני רוצה להגדירו.
ישפטו הקוראים!! יגשרו המגשרים!!

בברכת הגישור

דוד סילורה

 

 

תאריך:  07/12/2002 15:05:38
שם:  דוד סילורה
  :E-Mail

תגובה:
תשובה למכתבה של צביה שמואלביץ לעיל-עם תוספת

צביה שמואלביץ שלום
קבלתי את מכתבך -ואפרסמו במלואו.
כמו כן, אבקש לדבר על כך בישיבת הועד הבאה.

באשר לועדת השיווק וקשרי חוץ -אם תזכרי היטב,
בישיבה האחרונה בה השתתף מיכאל צור -הודעתי
והכרזתי על כך שאני משעה את עצמי מהועדה
בשל ניגודי אינטרסים. פרוש הדבר -התפטרות מרצון.
החברים שהשתתפו -כולל מיכאל, סברו שאין ניגוד,
אבל את אמרת שיש -וזה הספיק כדי שאהיה נלחוש בדעתי.

מה לעשות? -הקדמתי אותך בעזיבתי את הועדה.
היה ברור לי, שבדרך שבה הישיבות מתנהלות –
ואף כתבתי לך על כך -ולא הסתרתי דבר,
במוקדם או במאוחר -הייתי מוצא עצמי בחוץ.

חבל -כי איני רוצה להיות אופוזיציה -אבל אני מוצא עצמי ככזה.

בעניין האמנה -אילו היית יודעת את ההסטוריה שלה-
וכל מה שמסביב לה -עוד טרם נכנסת לפעול בעמותה -היית
מגיבה אחרת.
זו הסיבה שגיליתי ט]פח -וכיסיתי טפחיים!!
ולא כתבתי על שום נושא אחר -ועלו נושאים רבים.
כדאי שתשאלי יודעי דבר..
במקום גישור -אנו מתנצחים.
שוב חבל -אין זו דרכי ואין לי כוח לריב.
עברו הימים שהייתי "פייטר". והתרגשתי מכל דבר.
צר לי לקבוע, כי סגנון כתיבתך מעיד על סגנון כתיבה שאיני רוצה להגדירו.
ישפטו הקוראים!! יגשרו המגשרים!!

בברכת הגישור

דוד סילורה

נ.ב. ישיבות ועד העמותה פתוחות ולא סגורות.
גם בישיבה האחרונה, השתתפו חברים שבאו לפתיחת
מועדון המגשר.הם היו שותפים לכל מה שנאמר.
אילו הישיבה הייתה סודית -זה היה נמנע מהם.
אילו היו דברים סודיים -היינו מתבקשים לשמור
בסודיות.
בנושא הספציפי, של מי בעל הרעיון -היה דיון גם
בחוגים אחרים ובהזדמנויות אחרות.
אם תשאלי את מרכזת ועדת האמנה במשרד המשפטים -אני
מרשה לה לספר לך, על התכתבות בנושא הספציפי הזה,
בדיוק לפני עשרה ימים. הדיון בועדה -"לא גילה את
אמריקה" – לדעתי, אפשר היה גם אחרת: לטלפן, לשאול,
להבין, להעיר -אך, לא "להתנפל" עם ארס…
אנו בסך הכל בני אדם השואפים לטוב -ולא
נחשים ערמומיים.
איך כתוב במקורות? "בפרקי אבות:"בן זומה אומר- איזהו מכובד – המכבד את הבריות. שנאמר -כי מכבדי אכבד ובזי יקלו".

 

 

תאריך:  08/12/2002 00:38:27
שם:  
  :E-Mail

תגובה:

חבר'ה או (אולי חברה…)
נא להרגע. זהו אתר סולחה ולא מולח(מ)ה…
די ללוחמנות תוקפנית ואנטיפטית!!!

 

 

תאריך:  15/12/2002 21:50:52
שם:  מ.ש.
  :E-Mail

תגובה:
רק הערה אחת:
אני לא יודעת אם להצלחה יש אבות רבים, אבל יש לה בטח מקנאים רבים, וקשה להרבה אנשים עם הצלחת סולחה.