גישור בנק מסד הסתיים בהצלחה

גישור בנק מסד הסתיים בהצלחה

גישור בנק מסד הסתיים בהצלחה

המגשרת: השופטת בדימוס דינה אפרתי

הסכסוך המתמשך שבין  וועד בנק מסד מקבוצת הבינלאומי נגד הנהלת הבנק  שנמשך כחצי שנה, הסתיים בהסדר גישור לשביעות רצון הצדדים.

הגישור התאפשר  לאחר שהוגשה תביעה משפטית ע"יהוועד בגיבוי ההסתדרות .

על כך מספר מורן ריינמן ב"מעריב" -עסקים מיום 20/6/12 בעמוד 2.

על פי ההסדר שהושג, ישלם הבנק ל- 70 מעובדיו שכר עבור שעות נוספות כחוק.

ההסדר  מזכיר את המצב שהיה קיים, לפיו  זכו העובדים ל-6 שעות נוספות גלובליות ולדמי ניהול.

על פי הסדר הגישור, העובדים יהיו זכאים לתשלום עבור שעות נוספות בצורה אחרת: עבור השעתיים הראשונות שיעור התשלום יהיה 125% ואילו עבור כל שעה נוספת, שיעור התשלום יהיה 150%.

 

 מאת ד.ס.