הצעה: שינוי המונח "הסדרי ראיה" למונח "זמני שהות"

הצעה: שינוי המונח "הסדרי ראיה" למונח "זמני שהות"

הצעה: שינוי המונח "הסדרי ראיה" למונח "זמני שהות"

מוצע ע"י עמותת הורות משותפת – טובת הילד

שינוי המונח "הסדרי ראיה" למונח "זמני שהות"

צמד המילים "הסדרי ראיה" נמצא היום בשימוש שוטף ויומיומי. לשימוש בו השפעה אדירה בכל ההקשר של גירושים – הן על ההורים, והן על בעלי המקצוע שעושים בו שימוש. שפה יוצרת מציאות.
ניתן למצוא את המונח "הסדרי ראיה", כמעט בכל תסקיר או פסק דין, ובפי כל מי שיש לו יד בהליכי גירושים. אבל מהי בעצם משמעותו?

ברצוננו להסב את תשומת ליבך ולהביא לידיעתך את הדברים שנאמרו בעניין משמעות המונח "הסדרי ראיה" בכנס באוניברסיטת חיפה "הורות בפרקטיקה ובמשפט – טרמינולוגיה, רטוריקה, מחקר וחקיקה", מיום 13.5.12.

בעקבות הדברים המובאים בהמשך, הצהירה הגב' סימונה שטיינמץ, עו"ס ראשית לסדרי דין, בפני המליאה, כי בכוונתה להטמיע את החלופה המוצעת בקרב העובדות הסוציאליות לסדרי דין.

אנחנו מודעים לכך שככל שהמונח המוצע כתחליף יאומץ על ידי יותר גורמים משפיעים, הטמעתו תהיה מהירה יותר. זוהי מטרת פנייתנו אליך.

להלן קטעים מתוך דבריה של גב' רותי דניאל מעמותת "הורות משותפת=טובת הילד" בכנס:

"על פניו המונח 'הסדרי ראיה' מדבר ברוב המקרים על הזמן שהילדים שוהים עם אביהם. מתוך כך המושג "הסדרי ראיה" נקשר אינטואיטיבית לאבות.
ונכון! אחרי שההורים נפרדים צריך לארגן את הזמנים שהילדים נמצאים עם כל אחד מהם. אבל כשאנחנו מעניקים לאבא "הסדרי ראיה" – מה שאנחנו למעשה אומרים הוא שהילדים נמצאים אצל האמא, תמיד וכל הזמן – וכן, צריך למצוא איזה שהוא הסדר שגם האבא יראה את הילדים.

בלי להתכוון, בצמד מילים, יצרנו שונות, יצרנו מעמדות – קבענו הורה שאיתו הילדים נמצאים, והורה שמארגנים לו זמן עם הילדים.

אם אני יושבת עם זוג הורים ומדברת איתם על "הסדרי ראיה" לאחד מהם, בלי להתכוון שמתי את אחד ההורים בעמדה של כוח, של בעלות, ואת האחר בעמדה של מבקש. אם נזכור שאנחנו, דמויות סמכות, משתמשים במונחים האלה בזמנים של קונפליקט, של חששות מאד גדולים, של חוסר ודאות – הרי שברגע שהשתמשנו במונח "הסדרי ראיה", למעשה קיבענו תפיסה מעמדית של כל אחד מההורים ביחס לעצמו וביחס לחברו, ודפוסי התנהלות שהם פועל יוצא.

לכן מונח ראוי יותר יהיה זמני שהות. חלוקת זמני השהות של הילד אצל ועם כל אחד מהוריו.

גם אם אני מטיפה להורה ידידותי, מדברת על קבלת הדגשים שונים משלי, על סדרי עדיפויות שונים משלי, על כבוד לזולת – המילים שאני משתמשת בהן אומרות למעשה את ההיפך. הן יוצרות הפרדה, מעמדות, ובעיקר חוסר סובלנות, גם בין ההורים לבין עצמם, ולמרבה הצער גם אצל המערכת שבלי משים הפנימה את המסרים! ואם זה המסר שאנחנו מעבירים, הרי שלגמרי צפוי, ובמיוחד כשהקונפליקט גבוה, שההורים ינהגו בהתאם…"

ד"ר עודד סושרד, העוסק בתחום השיח החינוכי – תחום המנתח תפיסת מושגים בגישה סוציו-תרבותית – סבור, כי שימוש במושג "הסדרי ראייה" סותר את המסר אותו חשוב להעביר לילד, לפיו הגירושין הם בין הורה להורה, והילד אינו מאבד את אחד מהוריו בעטיים. טרמינולוגיה מעצבת התנהגות, ומושגים כגון "הסדרי הראייה" עלולים במקרים מסויימים, גם אם באופן בלתי-מודע, לגרום להדרה, במקום להגברת המעורבות בחיי הילד, לקבע מעמדות שונים בין ההורים, ולפגוע בתפיסת המחוייבות הבסיסית הגלומה בהורות.

אנו שמים דגש על צמד מילים זה הן בגלל השפעתו על כל הנוגעים בדבר, ובעיקר משום שאין צורך בשינויי חקיקה, נהלים או כל דבר אחר כדי לאמץ את החלופה המוצעת – זמני שהות.

כבוד השופט ויצמן מדבר באחת מפסיקותיו על העברת "מסר מחנך לקטין באשר לנוכחות של שני ההורים בחייו נוסף למתן תחושה נוחה יותר לכל אחד מההורים כי הורותו לא נפגמה או "הופקעה" על אף הפרידה מבן זוגו."

שימוש במונח זמני שהות יש בו כדי לענות על שני המאפיינים שהציב כבוד השופט ויצמן – נוכחות שני ההורים בחיי הילד, ואי הפקעת ההורות ממי מהם.

נודה לך אם תבחר/י גם את/ה לאמץ את המונח "זמני שהות" כחלופה הולמת, ומעצם השימוש בו לקדם תפיסה נאורה ושוויונית יותר של שני ההורים.

רותי דניאל וגיא רוה
עמותת הורות משותפת=טובת הילד
Guyraveh04@gmail.com

 

 מאת ד.ס.