התפיסה הגישורית במערכת החינוך

התפיסה הגישורית במערכת החינוך

חושבים לשם שינוי WIN-WIN

הרחבה התפיסה הגישורית במערכת החינוך

גילה גלטר, מנהלת עמותת תורת האילוצים בחינוך -ישראל, יולי 2002
תופעת האלימות בחברה הישראלית בכלל, ובבתי הספר בפרט הביאה לכך שמורים רבים משתלמים בקורסי גישור לפתרון סכסוכים במערכת החינוך. המורים לומדים תפיסה חדשה ביישוב סכסוכים, תפיסה החותרת להקטנת הפער בין הצדדים בסכסוך והגעה להסכמה, שבה שני הצדדים מרוצים מהפתרון. פתרון הנקרא בפי כל: פתרון:WIN -WIN .ללימוד בקורס הגישור יש מספר השלכות חיוביות מבטיחות:- המורים לומדים לתווך ולנהל משא ומתן אפקטיבי, בין תלמידיהם, הנקלעים למצבים קונפליקטיים, מבלי להזדקק לסיוע מגורמים חיצוניים למסגרת הכיתתית או המסגרת הבית- ספרית.- המורים לומדים להיות קשובים לאינטרסים של הילדים תוך חיפוש דרכים חדשות למימושם.- המורים לומדים ומלמדים את הצדדים המעורבים בסכסוך, פחות להאשים את הזולת , ויותר להתרכז במציאת פתרון המתקבל על שני הצדדים.- המורים לומדים להתבונן בסיטואציות השונות מנקודות מבט רבות, תוך נטישת הראיה הצרה שבה האגו מככב במרכז, ומערפל את התמונה השלמה.- המורים שעברו קורסי גישור מכשירים קבוצת ילדים מגשרים, לתפקד כמתווכים המסייעים לצדדים המעורבים בסכסוך להגיע להסכמה ובכך מעצימים את הילדים לפעול בכוחות עצמם.

לאור ההשלכות החיוביות הרבות, ניתן להסיק כי יש להרחיב את היקף ההשתלמות העוסקת בהכשרת מגשרים לכמה שיותר חינוכאים. אולם אל לנו למהר במתן המלצות. עלינו לבדוק האם לרעיון חיובי זה יש בנוסף, גם אילו השלכות בלתי רצויות, שרצוי להימנע מהם בטרם קבלת החלטות גורפות. השלכות, שאם נעלה אותם למודעות, ונתבונן בהם בראיה מפוקחת, נוכל גם ל"גזום" אותם, ובכך נוכל לשפר את הרעיון, שביסודו הוא רעיון טוב.

התבוננות במציאות הבית ספרית מגלה מספר השלכות שליליות:

– הילדים במצבי קונפליקט וסכסוך, לומדים להישען על "מגשרים חיצוניים".

– נוצר מצב של טיפול בקונפליקטים, רק כאשר במציאות יש ביטויים חיצוניים של ריב, כעס, ברוגז, אלימות וכד'. הילדים לא לומדים להימנע מריב, כעס, אלימות, וניתוק תקשורת ביניהם ,במצבים של חילוקי דעות ופערים בין דברים.

– קונפליקטים פנימיים , תוך- אישיים, שאין להם ביטוי חיצוני, לא זוכים, במקרים רבים, להדרכה בדרכי ההתמודדות, ולטיפול. ילדים רבים מסיקים שבמציאות יש לוותר על צרכים חשובים, ותחושת אכזבה ותסכול הם גזירת גורל וחלק אינטגרלי של החיים.

– קבוצות קטנות של תלמידים ,בדרך כלל ילדים מוצלחים, זוכים ללמוד את הרציונל והפרקטיקה של יישוב סכסוכים בהסכמה. הלימוד וההכשרה הגישורית – הנה נחלתם של אותם בודדים ש"זכו" להיות "מגשרים", מגשרים בהם מושקע הליך ארוך של לימוד והכשרה. הילדים המעורבים בסכסוך, בד"כ לא ערים להליך אלא מרוכזים בתוצאה הסופית.

– במצבים שאין מורה או חבר מגשר – אין בד"כ פתרון לסכסוך.

– אין בד"כ העברה של ניהול הליך המשא ומתן למצבים חדשים בבית, ובחברת הילדים. ברצוני להציע מודל משופר להליך הגישורי המתנהל ע"י מורה מגשר או "קבוצת מגשרים" – "משכיני שלום". מודל המקנה לכלל התלמידים תובנה לגבי התנהגויות בסיטואציות של אי הסכמה ופערים בין דברים. מודל המחנך לתפיסה גישורית בהקשרים רחבים בסיטואציות מחיי היום יום של הילדים ומתוכני הלימודים הנלמדים במגוון המקצועות. תכנים הכוללים אירועים היסטוריים, חברתיים, ספרותיים ואפילו אירועים פוליטיים. מודל היוצר שפה משותפת לכלל הילדים בביה"ס. ומכין אותם להתמודדות מוצלחת בחיים, בביה"ס ומחוצה לו, בהווה ובעתיד. אם אנו מעונינים שהילדים ייקחו אחריות על התנהגותם, כלומר יהיו מסוגלים לפעול בצורה מודעת ומכוונת עפ"י כללי חשיבה סדורים והגיוניים, מבלי שיגררו לחשיבה אוטומטית פזיזה ולא שקולה, חשיבה מעורפלת ומפוזרת הממוקדת באגו ומתעלמת מצדדים רלוונטיים נוספים השייכים לסיטואציה. אם בזאת אנו חפצים, אז אל לנו להסתפק בהכשרת מגשרים מומחים, אלא, עלינו להנחיל את תהליכי החשיבה הסדורים – לכולם.

כלי החשיבה של תורת האילוצים ((Theory Of Constraints והאפליקציות החינוכיות שנעשו בשנים האחרונות ויישומם בקרב חינוכאים וילדים בכל הגילאים, מצביע על סיכוי אפשרי לשינוי התפיסה היריבית של: "אני צודק – אתה טועה" בקרב כלל הילדים, והפיכת התפיסה "הגישורית" לנגישה ליותר ויותר ילדים, והטמעתה כדרך חיים. תפיסה המאפשרת הכוונה עצמית להתבוננות חכמה במצבים בעייתיים הנדרשים לקבלת החלטה. תפיסה המכוונת למיקוד בצרכים החשובים והלגיטימיים, המניעים אותנו לפעולה, ולאו דווקא מיקוד בפעולה עצמה שהנה רק דרך אחת אפשרית למימוש הצורך . הקנייה והטמעת התפיסה "הגישורית" הרחבה לכולם, מעודדת ומאתגרת להגברת הסיכויים להפיכת העולם למקום טוב יותר לחיות בו. מה הם היתרונות של כלי החשיבה של תורת האילוצים במימוש הרחבת התפיסה הגישורית. – כלי החשיבה של תורת האילוצים מייצגים תהליכי חשיבה שיטתיים וסדורים. הליך החשיבה הנדרש לייצוג ולהבניית כל בעיה, פשוטה או מורכבת, הנו שיטתי. חוזר על עצמו בכל סיטואציה ומאפשר בפשטות להכיל את כל הפרטים הרלוונטיים של האירוע.

– ההנחה היא שלכל אדם המעורב באירוע יש את האינפורמציה הרלוונטית ואת האינטואיציה בנושא המטופל.

– האדם נדרש רק לשלושה מושגים אימננטיים מובחנים: רצון, צורך ומטרה משותפת.

– האדם נדרש להציג 5 שאלות בלבד כדי לתאר ולייצג את כל הפרטים העיקריים באירוע.

– קיים תרשים פשוט בין חמישה היגדים המקושרים בחצים המבטאים קשרים הכרחיים בין ההיגדים המאפשר להכיל, תוך מאמץ מכוון, את כל התשובות לשאלות עפ"י סדר הגיוני.

– כל אדם יכול לבדוק בעצמו את ההגיון של מה שנכתב ע"י קריאה בקול, תוך הדגשת מילות הקשר. בתרשים ניתן לראות בצורה ממוקדת ובהירה את העיקר: את המטרה המשותפת לשני הצדדים, את הצרכים הלגיטימיים של שני הצדדים ואת הרצונות המנוגדים המבטאים את הקונפליקט ואת הקשר ביניהם.

– קיימת אפשרות לבדוק שיטתית את תקפות הקשר בין מה שאני רוצה לבין מה שאני בעצם צריך, ע"י חשיפת הנחות, הצדקות, והסברים. נפרסת תמונה, מאד בהירה וממוקדת, המאפשרת חיפוש דרך אלטרנטיבית למימוש הצורך /הצרכים הלגיטימיים של שני הצדדים, מבלי להיתקע בהעמקת הסכסוך: החיצוני או הפנימי של המעורבים.

– מתאפשר הליך דיאלוגי איכותי, בזכות התמונה הבהירה והייצוג ההוגן של הסיטואציה, המאפשר לצדדים המעורבים התייחסות ממוקדת. – כמו כן, בלימוד עולמות תוכן שונים כמו: ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה, אזרחות, תנ"ך ועוד, ניתן לארגן את המידע ע"י חשיפת קונפליקטים גלויים או סמויים באמצעות התרשים.. התמונה המתקבלת בתרשים מבחינה בין העיקר לטפל ומאפשרת לזכור מתוך הבנה את הנלמד. כאשר מתקבלת התמונה, ניתן לבדוק את איכות הפתרון המוצע בטקסט. האם הפתרון היה פתרון מלא: פתרון שמימש את שני הצרכים המיוצגים בסיטואציה או שהיה פתרון חלקי.

– תלמידים יכולים בקלות להכליל את הסיטואציה המתוארת בטקסט, ולראות בנושא הנלמד דוגמא פרטיקולרית לעוד הרבה מצבים דומים במציאות.

– העברה של הסיטואציה המוכללת לסיטואציות אותנטיות מחיי התלמידים, מאפשרת דיון ממוקד בנושא תוך חיפוש שיטתי ויצירתי של פתרונות WIN- WIN. פתרונות המאפשרים מימוש הצרכים, מבלי ליצור השלכות שליליות חדשות.

– דוגמא מסיפור המחרוזת ל ג'י דה מופסאן: לתלמיד יש הליך פשוט ושיטתי המכוונו לשלוט על קבלת החלטותיו ועל חייו, מבלי להזדקק בכל עת לגורם חיצוני וסמכותי .

כיום ניתן ללמוד, בצורה שיטתית, את כלי החשיבה הנקרא "ענן קונפליקט", באמצעות חוברות למורה "הקשת בענן", בנוסף חוברות לתלמידים בגילאים השונים, מ 5 – 15 ,. גלישה ברשת, באתר עמותת תורת האילוצים החינוך הישראלי בעברית: www.toc4ed.org.il ובאתר האינטרנט העולמי באנגלית: www.tocforeducation.com וכמובן בהשתלמות דרך סדנאות שהעמותה יוזמת, או סדנאות מוזמנות לחדרי מורים.

  תגובות הגולשים

 

תאריך:  19/02/2003 20:20:58
שם:  אלון נוימן
alontami@bezeqint.net  :E-Mail

תגובה:
גילה, ברוכה הבאה לעולם הגישור
אהלן גילה. שמחתי לראות את המאמר שלך. הוא במקומו. יש עוד הרבה לעשות עד שעולם הגישור יבין את הקשר בין מה שהוא עושה לכלי החשיבה של תורת האילוצים, ויבין גם מה טמון שם עבורו. כמגשר למדתי לתרגם עמדות לצרכים. למדתי פחות להשתמש בחשיבה שיטתית כדי ליצור פתרונות רווח-רווח, ולהעריך השלכות של אפשרויות שונות. את זה יש בתורת האילוצים בשפע.
להשתמע
אלון

 

תאריך:  19/05/2003 10:16:12
שם:  ימית
larisa@macam.co.il  :E-Mail

תגובה:
תגובתי והתרשמותי
שלום לך.
אני סטודנטית במכללת גבעת וושינגטון וכעת אני מכינה מרכז למידה בנושא – "חינוך למניעת אלימות" כאשר היחידה שעליה אני מתמקדת היא פתרון קונפליקטים בחיי היום יום. וברצוני להודות לך, השיטה שהנך מציעה היא מאוד נראת לי ועל פי השיטה הזו אני בונה את מרכז הלמידה שלי. אם ברצונך לראות את המרכז הלמידה ואף להעיר לי אם יש משהו לא במקום מאוד אשמח.
תודה ולהיתראות

 

תאריך:  16/10/2003 12:53:08
שם:  אסתר
esta2@walla.co.il  :E-Mail

תגובה:
מבקשת עזרה
שלום
אני מעוניינת לרכוש את החוברות "חושבים לשם שינוי". מי מוציא את החוברות והיכן ניתן לרכוש אותן?
תודה

 

תאריך:  20/10/2003 22:27:40
שם:  
yonay2@walla.co.il  :E-Mail

תגובה:
רכישת חוברות
אני מעוניינת לרכוש את החוברות "חושבים לשם שינוי"

היכן ניתן להשיגן?
תודה

 

תאריך:  03/12/2003 08:03:00
שם:  אורית
galirani2netvision.net.il  :E-Mail

תגובה:
התייעצות ויצירת קשר.
שלום גילה,
אני יועצת חינוכית בבי"ס תיכון. לפני כשנה עברתי קורס גישור ומשא ומתן של מהמרכז הישראלי לגישור ומו"מ ומאז מנסה לעשות את השינוי בשפה ובחשיבה במסגרת בי"ס בו אני עובדת. לא פשוט העסק ומקווה שהגישה שלך תעזור לי להתקדם.
רציתי לקבל ממך, אם אפשר עצות ורעיונות- מה לעשות ואיך?
איך ניתן להגיע לחוברות שהצעת במאמרך… ?
אודה לך על תשובתך… האם ניתן ליצור עמך קשר טלפוני?
תודה אורית